0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Bảo Mật Thông Tin

(Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật thông tin trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất cứ thông tin cá nhân nào)

1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng những nhu cầu cụ thể như: Thêm bạn vào danh sách gửi email, hỗ trợ bạn khi mua sản phẩm, liên hệ và tư vấn trực tiếp, liên lạc và giải quyết những trường hợp đặc biệt.

2. Phạm vi thu thập

Bên cạnh những thông tin cơ bản như: Họ và tên, địa chỉ nhận hàng, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, chúng tôi còn có thể thu thập những thông tin khác như: Số lần truy cập vào trang web của bạn; trình duyệt bạn sử dụng để đăng nhập; thời gian truy cập trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng để chúng tôi cải thiện và quản lý trang web.

3. Cam kết

Chúng tôi cam kết sẽ luôn giữ kín thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn được lưu giữ an toàn

Chúng tôi tuyệt đối không chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa. 

4. Những người/tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác để phục vụ cho hỗ trợ điều tra và bảo vệ các bên.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: 

(1) Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

(2) Trong trường hợp bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra hoặc giao dịch trái phép.

(3) Điều tra gian lận. 

Bên cạnh đó, chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. 

5. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm hoặc ý kiến cá nhân nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua contact@slumber.vn

6. Thời gian áp dụng chính sách

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.